Oriëntatiefase van DakLift: Eerste stappen in het asbestverwijderingsproces.

3

Stappen naar
het vernieuwen van uw asbestdak.

Uitvoeringsfase bij DakLift: Focus op veilige asbestsanering en plaatsing van het nieuwe dak.

1. Contactopname Asbestsanering

De Oriëntatiefase voor asbestverwijdering start met het leggen van het eerste contact met Daklift. Je kunt ons eenvoudig bereiken via telefoon of e-mail, zodat we jouw project kunnen bespreken en een afspraak kunnen inplannen voor een plaatsbezoek.

2. Plaatsbezoek

Elk project start met een bezoek ter plaatse door onze ervaren asbestverwijderaars. Tijdens dit bezoek voeren we een grondige inventarisatie uit van het aanwezige asbest. We brengen de staat en de hoeveelheid van het asbest nauwkeurig in kaart, zodat we kunnen bepalen welke aanpak het beste past bij het verwijderen van uw asbest dak. Het verwijderen van een zwaar verduurde asbest golfplaat vergt immers een andere aanpak dan een asbest dakplaat die nog redelijk intact is.


Tijdens het plaatsbezoek verrichten we tevens de benodigde opmetingen voor het plaatsen van het nieuwe dak. In overleg met jou bespreken we welk type dakplaten we zullen gebruiken voor het vervangen van je asbest onderdak. Hierbij houden we rekening met jouw wensen en de vereisten van je gebouw.

3. GRATIS Offerte op Maat

Na deze uitgebreide analyse van uw situatie, ontvang je van DakLift een op maat gemaakte offerte voor het vervangen van je asbest dak. 


De offerte voor het verwijderen van de asbest golfplaten of andere asbestdelen bevat een transparante prijs, zodat je precies weet waar je aan toe bent. 


Dankzij deze grondige voorbereiding kunnen we onverwachte situaties tijdens de uitvoering voorkomen, waardoor je niet geconfronteerd wordt met onvoorziene meerkosten.

Opleveringsfase bij DakLift: Afronding van het asbestverwijderings- en dakvernieuwingsproces.

4. Voorbereidingen treffen

Voordat Daklift  je asbestdak komt verwijderen en vervangen, zijn er enkele voorbereidende maatregelen die je dient te nemen om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden efficiënt en veilig kunnen worden uitgevoerd:

Zorg ervoor dat het gebouw, de schuur, stal of andere betrokken ruimtes voldoende leeg zijn, zodat ons team optimaal en veilig kan werken bij het verwijderen van uw asbest dak.

Maak voldoende ruimte vrij rondom het gebouw voor het plaatsen van kranen, verreikers en de asbestcontainer. Dit zal het verwijderingsproces soepeler en efficiënter maken.

Verwijder alle objecten uit de directe omgeving van het werkgebied om te voorkomen dat asbestvezels erop terechtkomen en voor een veilige werkomgeving te zorgen.

5. veilig verwijderen asbest

Tijdens het veilig saneren van asbestdaken neemt Daklift verschillende voorzorgsmaatregelen om de gezondheid en veiligheid van zowel onze specialisten als de omgeving te waarborgen:


Beschermende uitrusting: Onze asbestverwijderaars dragen beschermende kleding en FFP3-stofmaskers om blootstelling aan en verspreiding van asbestvezels te voorkomen.


Asbestvezelfixatie: Voordat de asbesthoudende golfplaten worden verwijderd, brengen we een speciale vloeistof aan die de asbestvezels fixeert. Hierdoor wordt het vrijkomen van vezels in de lucht tot een minimum beperkt.


Zorgvuldige demontage: De asbesthoudende platen worden met de grootste zorg gedemonteerd, verpakt en opgeslagen in de voorziene asbestcontainer, volgens de voorschriften en richtlijnen.


Grondige reiniging: Na de asbestverwijdering wordt de werkomgeving grondig schoongemaakt met een industriële stofzuiger voorzien van een HEPA-filter, om eventueel achtergebleven asbestdeeltjes te verwijderen.

6. Inpakken en afvoeren asbest

Zodra het asbest uit een dak is verwijderd, wordt het zorgvuldig verpakt in speciale asbestzakken. Deze zakken zijn ontworpen om asbestdeeltjes veilig op te sluiten en te voorkomen dat ze opnieuw in de lucht terechtkomen. 


De asbestzakken worden vervolgens naar een speciale stortplaats getransporteerd die ontworpen is om asbesthoudend materiaal veilig te beheren en te bewaren. Door deze zorgvuldige verpakkings- en afvoerprocedure wordt de blootstelling aan asbestvezels geminimaliseerd en de veiligheid van werknemers en het milieu gewaarborgd.

7. Plaatsen nieuw duurzaam dak

Na de zorgvuldige verwijdering van het asbestdak, gaat Daklift over tot de installatie van jouw nieuw dak. We streven ernaar om het nieuwe dak zo snel mogelijk te plaatsen, en indien mogelijk, nog op dezelfde dag van de asbestverwijdering. Dit zorgt voor een efficiënt en naadloos proces, zodat je zo min mogelijk hinder ondervindt.


Bij het plaatsen van het nieuwe dak kunnen we deze ook afwerken met dakgoten, om een goede afwatering en bescherming van uw gebouw te garanderen. Daarnaast biedt Daklift optioneel de integratie van lichtoplossingen aan. Hierdoor kun je profiteren van natuurlijke lichtinval en een verbeterde energie-efficiëntie.


Ons team van ervaren professionals zorgt ervoor dat het nieuwe dak vakkundig geïnstalleerd en afgewerkt wordt, zodat je met een gerust hart kunt genieten van een veilige en duurzame oplossing.


Overzicht van DakLift's diensten voor het vervangen van asbestdaken: Garantie van professionaliteit en zorg van oriëntatie tot oplevering.

8. Evaluatie uitgevoerde werken

Na de voltooiing van het project neemt Daklift de tijd om samen met jou de uitgevoerde werken te evalueren. Dit houdt in dat we het nieuwe dak en eventuele aanvullende installaties nauwkeurig inspecteren. 


Ons doel is om ervoor te zorgen dat je volledig tevreden bent met het eindresultaat en dat het nieuwe dak op de juiste manier is geïnstalleerd voor jarenlange veiligheid en betrouwbaarheid.

9. Betaling en facturering

Na de oplevering en evaluatie van de uitgevoerde werken, ontvang je van Daklift een factuur  voor de verrichte diensten. Deze factuur is volledig in overeenstemming met de eerder opgestelde offerte, zodat er geen onaangename verrassingen zijn. Wij hechten veel waarde aan transparantie en duidelijke communicatie met onze klanten.


Bij Daklift zorgen we ervoor dat het gehele proces, van offerte tot facturatie, soepel en efficiënt verloopt, zodat je met een gerust hart kunt genieten van je vernieuwde asbestvrije dak.


Wil jij ook je asbest dak laten verwijderen door 

een erkende asbestverwijderaar en dit 

volgens de regels van het vak?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!
Nee, dank je wel.